KGIF


Information

Ort: Korpilombolo

Telefon: 072-514 02 92

E-post: korpilombologif@gmail.com


Julmarknad 2018

Vår årliga julmarknad där säljare får boka bord.
Julmarknaden är i samband med Korpilombolos Nattfestival, som är från 1 - 13 december.
Föreningen säljer även fika och ibland något annat.