Tävlingar

Här hittar du information angående våra tävlingar och hur du deltar.

Så deltar du i tävlingar

SMS

För att delta i Tornedalen.nu's tävlingar med SMS skickar du ett SMS till 72550 med texten "tornedalen " följt av ditt svar. Glöm inte mellanslag efter tornedalen. Kostnaden för ett SMS är 5 kr + ev SMS-taxa.

Swish

För att delta i Tornedalen.nu's tävlingar med Swish skickar du 5 kr till 123 544 51 01 lämna ditt svar som meddelande.

Du kan öka dina vinstchanser genom att delta flera gånger.

Lycka till!

Trisslotter

Senaste tävlingarna

Nummer 22
Hjördis Inga-Lill Forsberg

Nummer 21
Astrid Gun-Britt Videkull

Nummer 20
Birgitta Wiss

Nummer 19
Birgitta Nilimaa

Nummer 18
Martin Tano

Nummer 17
Kjell Bredhult

Nummer 16
Johan Marklund

Nummer 15
Hjördis Inga-Lill Forsberg

Nummer 14
Inge Nyberg

Nummer 12
Stina Ylipää

Nummer 11
Kangos Taxi

Nummer 10
Gunnel Margareta Örneving

Nummer 9
Håkan Sammelin

Tidigare tävlingar

Nummer 8
Stina Gustafsson

Nummer 7
Agneta Kero

Nummer 6
Karl Johan Krekula

Nummer 5
Petäjävaara

Nummer 4
Eila Juntti

Nummer 3
Robert Eriksson

Nummer 2
Johan Marklund

Nummer 1
Kristoffer Rautio

Nummer 9 (2017)
Birgitta Wiss

Nummer 8 (2017)
Stinakeramik

Nummer 7 (2017)
Gudrun Greus

Nummer 6 (2017)
Frida Kero

Nummer 5 (2017)
Kerstin Esberg

Nummer 4 (2017)
Karl Johan Krekula

Nummer 3 (2017)
Karin Ann-Sofi Niemi

Nummer 2 (2017)
Anders Lehtipalo

Allmänna tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i Tornedalen.nu's tävlingar.

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet och annonsbladet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

3. Ansvarig för tävlingen är: Tornedalen.nu, Bergvägen 15, 98060 Korpilombolo

4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Tornedalen.nu. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Tornedalen.nu får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Tornedalen.nu normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnarna utses med en slumpgenerator bland de rätta svaren. Beslutet kan inte överklagas.

7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via sms/telefon, e-post eller brev. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet och eventuellt i annonsbladet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Anställda vid Tornedalen.nu eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

10. Tornedalen.nu tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Tornedalen.nu. Tornedalen.nu tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.